Di sini saya mahu berkongsi dengan cikgu-cikgu untuk menyediakan rancangan mingguan. Bukan mudah untuk menyediakan rancangan mingguan untuk setahun. Tambahan pula, sekarang ini saya dapati ramai guru yang bukan opsyen Muzik dipaksa untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Oleh itu, saya telah menyediakan rancangan mingguan ini sebagai panduan untuk semua guru yang mengajar Dunia Muzik Tahun 1 (KSSR). Rancangan mingguan ini telah disediakan oleh salah seorang jurulatih utama Muzik di bahagian Kinta Selatan, Perak.

Oleh kerana saya lihat rancangan ini banyak membantu saya untuk menyediakan rancangan pengajaran harian,tidak salahlah rasanya saya untuk meberikan dan berkongsi pula dengan semua cikgu yang mengajar Dunia Muzik Tahun1. Semoga ianya dapat membantu cikgu semua.

MINGGU / UNIT

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

FOKUS

1 / 1

Pengalaman Muzikal

-Menyanyanyi pelbagai repetoir secara solo atau kumpulan

Menyanyi mengikut tempo.

-Cepat

-lambat

Murid dapat menyanyi lagu SELAMAT PAGI mengikut tempo

Tempo

-Cepat

-Lambat

2 / 1

Pengalaman Muzikal Membuat gerakan mengikut muzik

Membuat gerakan berdasarkan Dinamik, Pic, Tempo dan Bunyi

Menepuk detik lagu SELAMAT PAGI

Tempo

-Cepat

-Lambat

3 / 2

Pengalaman Muzikal

Menyanyi pelbagai repertoire secara solo dan berkumpulan

1. Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

2. Mengajuk pic dengan tepat

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

 1. Menyanyi lagu Mari Menyanyi mengikut warna ton intonasi, pic tinggi dan rendah

Warna Ton

-intonasi

-pic tinggi dan rendah

4 / 3

Pengalaman Muzikal

Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire

Memainkan perkusi mengikut tempo

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Bermain alat perkusi untuk mengiringi lagu Malaysia Baru dengan tempo cepat dan lagu Ilham Pujangga dengan tempo lambat

Irama

-detik lagu

Tempo

-cepat dan lambat

5 / 3

Pengalaman Muzikal

Membuat gerakan mengikut muzik

Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

-Tempo cepat dan lambat

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1.Menyanyi lagu Selamat Pagi sambil membuat gerakan kreatif

Irama

-detik lagu

Tempo

-cepat dan ambat

6 / 4

Pengalaman Muzikal

Menghasilkan idea muzikal kreatif

Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dalam lagu Siapa Belum Siap

Penerokaan bunyi

-suara dan perkusi badan

7/ 4

Aspreasi Muzik

- Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire.

- Mengenal pasti warna ton suara manusia yang di dengar.

Mendengar lagu dan membanding beza warna ton suara lelaki dan perempuan.

Warna ton suara manusia.

-Suara lelaki dan perempuan

8 / 5

Pengalaman Muzikal

Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire

Memainkan perkusi mengikut detik

-postur

-cara memainkan

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Memainkan alat perkusi secara dinamik kuat dan lembut

Ekspresi

-dinamik kuat dan lembut

9 / 5

Pengalaman Muzikal

Membuat gerakan mengikut muzik

Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

-dinamik kuat/lembut

Pada akhir pengajaran, murid dapat:

1. Melakukan gerakan kreatif menunjukkan dinamik kuat dan lembut dalam lagu Selamat Pagi

Ekspresi

-dinamik kuat dan lembut

Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic.Contoh Kastanet /loceng

10 / 6

Pengalaman Muzikal

Menyanyi pelbagai reptoir secara solo atau berkumpulan

Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,I,o,u yang betul

Murid dapat:

Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u dengan betul secara solo atau berkumpulan

Sebutan lirik

11 / 6

Pengalaman Muzikal

Membuat gerakan mengikut muzik

Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik (lagu aksi)

Murid dapat:

Membuat gerakan mengikut muzik berdasarkan lirik dan mud muzik

Gerakan mengikut lirik

12 / 7

Membuat gerakan mengikut muzik

Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik

Murid dapat:

Menyanyi lagu SUKA HATI

Mud- Riang dan gembira

13 / 7

Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan Dinamik daripada muzik yang didengar

Murid dapat:

 1. Mengenalpasti mud, tempo, tekstur dan dinamik dalam lagu Suka Hati

Tempo:

Cepat dan lambat

14 / 8

Apresiasi Muzik

Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire

Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.

- Mud (riang, sedih, marah dan takut)

Murid dapat:

Mengenalpasti mud marah dan takut

Mud

-Marah dan takut

15 / 8

Pengalaman Muzikal

Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau kumpulan

Menyanyi dengan dinamik

-lembut (p)

-Kuat (f)

Murid dapat:

Menyanyi lagu SIAPA GURAU SENDA secara soal jawab

Mud

-Marah dan takut

16 / 9

Pengalaman Muzikal

Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan

Mendemontrasi warna ton suara manusia dengan betul

Murid dapat:

Menyanyi lagu JENIS SUARA menggunakan ton-ton suara yang berbeza

Warna ton manusia

-Suara lelaki , perempuan

-Suara berbisik

-Suara bercakap

-Suara menyanyi

17 / 9

Apresiasi Murid

Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire

Mengenal pasti warna ton manusia yang didengar

Murid dapat:

Meneka suara bercakap, suara berbisik, suara menyanyi, suara memanggil

Warna ton suara manusia

-Suara lelaki , perempuan

-Suara berbisik

-Suara bercakap

-Sauara menyanyi

18 / 10

Pengalaman muzikal

 1. Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire
 2. Membuat gerakan mengikut muzik
 1. Mengenalpasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar

- Dinamik kuat / lembut

 1. Membuat gerakan berdasarkan dinamik, (kuat/ lembut)

Murid dapat:

 1. Mengenalpasti dinamik (kuat / lembut)
 2. Membuat gerakan berdasarkan dinamik (kuat/ lembut)

Ekspresi

-Dinamik kuat dan lembut

-Muzik dan gerakan berdasarkan lagu GAJAH MENARI

19 / 10

Pengalaman muzikal

 1. Membuat gerakan mengikut muzik
 2. Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir
 1. Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi .
 2. – dinamik kuat / lembut

Murid dapat:

 1. Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik (lagu GAJAH MENARI)

Muzik dan gerakan berdasarkan lagu GAJAH MENARI

20/ 11

Pengalaman muzikal.

-Memainkan perkusi secara solo atau kumpulan daripada pelbagai repertoir

 1. Memiankan perkusi mengikut detik:

- Postur

- Cara memainkan.

Murid dapat:

- Memainkan perkusi lagu JANTUNGKU mengikut detik dan postur yang betul.

- Memainkan perkusi mengikut tempo cepat dan lambat lagu JANTUNG KU

Tempo

-Tempo konsisten

22/ 12

Menyanyi pelbagai repertoire secara solo dan berkumpulan

 1. Menyanyi dengan postur duduk dan postur berdiri

Murid dapat:

Menyanyi lagu secara solo dan kumpulan dengan postur yang betul

Gerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah

23/ 12

Membuat gerakan mengikut muzik

 1. Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo, dan bunyi.

Murid dapat:

Membuat gerakan yang sesuai berdasarkan lagu

Gerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah.

24 / 13

Menyanyi pelbagai repertoir .

1.1 Secara solo atau berkumpulan

Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a, e, i, o, u yang betul

Murid dapat:

 1. Menyanyi lagu NENEK SI BONGKOK TIGA
 2. Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a, e, i, o, u yang betul

Gerakan berdasarkan permainan nyanyian.

25/ 13

Membuat gerakan mengikut muzik.

Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.

- Permainan nyanyian

Murid dapat:

Membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik

Gerakan berdasarkan permainan nyanyian

26/ 14

Pengalaman Muzikal:

- Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada repertoir

Memainkan perkusi mengikut detik.

- Postur

- Cara memainkan

Murid dapat:

Bermain perkusi mengikut detik.

Teknik konvensional bermain perkusi.

-detik

27/ 14

Pengalaman Muzikal:

- Menyanyi pelbagai pepertoir secara solo atau berkumpulan.

Menyanyi mengikut

tempo:

- Cepat

- lambat

Murid dapat menyanyi mengikut tempo

Teknik konvensional nyanyian mengikut tempo.

28 / 16

Pengalaman Muzikal

-Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire.

Memainkan perkusi mengikut tempo

-cepat

- lambat

Murid dapat :

- Memainkan perkusi mengikut tempo.

- Cepat

- lambat

Ekspresi

-lembut

-kuat

29 / 15

Pengalaman muzikal

-Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire.

Mengenalpasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar.

- Tekstur (solo-nipis dan kumpulan-tebal)

Murid dapat:

Mengenalpasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar

- Nipis

- tebal

Tekstur

-Nipis

-Tebal

30 / 16

Pengalaman Muzikal

-Menyanyi pelbagai repertoire atau kumpulan

Mengajuk pic dengan tepat.

- Pic tinggi

- Pic rendah

Murid dapat:

Menyanyi solfa mi dan so Mencipta melodi mi dan so“mi” dan “so”

mengikut rakaman audio

31 / 16

Penghasilan Muzik

-Menghasilkan idea muzikal kratif

Mencipta melodi mudah menggunakan vocal sepanjang 1 frasa

Murid dapat menyanyikan melodikan melodi mudah yang mereka cipta.

Mencipta melodi ‘mi’ dan’ so’

32 / 17

Pengalaman muzikal membuat gerakan mengikut muzik

Membuat gerakan berdasarkan lirik dan muzik

Murid dapat:

Membuat perkusi badan mengikut lagu, mud dan lirik lagu

Tempo

Cepat

Lambat

33 / 17

Aspreasiasi Muzik

-Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

Mengenalpasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengari – mud (riang)

Murid dapat menyanyikan lagu SANG RIMBA DAN KUCING mengikut mud riang

Mud riang atau sedih.

34/ 18

Pengalaman menyanyi pelbagai repertoire secara solo dan kumpulan

Menyanyi lagu dengan postur yang betul secara duduk dan berdiri.

Menyanyi lagu SANG RIMBA DAN KUCING dengan postur yang betul

Mencipta corak irama.

35/ 18

Memainkan perkusi secara solo dan berkumpulan daripada pelbagai repertoire.

Memainkan perkusi mengikut detik.

- Postur

- Cara memainkannya

Menyanyi lagu SANG RIMBA DAN KUCING sambil bermain alat perkusi – kastenet.

Mencipta corak irama

36/ 18

Menghasilkan idea muzikal kreatif

Mencipta corak irama mudah.

Mengajuk corak irama yang di beri oleh guru dengan sebutan seperti ‘pa’ dan ‘ba’ sambil menepuk detik.

Mencipta corak irama.

37/ 19

Pengalaman muzikal :

Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan.

Menyanyi dengan dinamik.

- Lembut (P)

- Kuat (f)

Murid dapat:

Menyanyi lagu sang rimba dan kucing

Ekspresi:

Dinamik Kuat (f)

Lembut (p)

38/19

Membuat gerakan mengikut muzik.

Membuat gerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi.

- Dinamik kuat dan lembut

Menyanyi lagu SANG RIMBA DAN KUCING mengikut dinamik yang di tetapkan.

Ekspresi:

-Dinamik kuat (f)

-Lembut (p)

39/ 20

Pengalaman muzikal:

-Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau kumpulan.

Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a, e, i, o, u yang betul

Murid dapat menyanyi lagu dengan sebutan vocal yang betul.

Tekstur:

Nipis –Solo

Tebal-kumpulan

40/20

Aspreasi Muzik:

-Menghayati muzik daripada pelbagai repetoir.

Mengenalpasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang di dengar

- Tekstur solo –nips

- Kumpulan-tebal

Murid dapat:

Membanding bezakan tekstur tebal dan nipis

Tekstur:

Nipis –Solo

Tebal-kumpulan0 comments:

Post a Comment